Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 31825
       
    Valla üldplaneering

Tähtvere valla üldplaneering kehtestati 21. juulil 2006 Tähtvere Vallavolikogu poolt määrusega nr 14.

Tartu maavanem kehtestas 21.11.2012 korraldusega nr 686 Jõgeva, Järva ja Tartu maakonnaplaneeringuid täpsustava teemaplaneeringu "Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0–183,0" Tartumaa osas.

E263 trassikoridor on seisuga 21.12.2012 kantud Tähtvere valla üldplaneeringusse.

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED