Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 3263
       
    Haldusreform

Puhja Vallavolikogu otsustas oma 30.11.2015 otsusega nr 29 algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning tegi Laeva Vallavolikogule, Tartu Vallavolikogule ning Tähtvere Vallavolikogule ettepaneku alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuse ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Ettepaneku võtsid vastu ning nõustusid haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbirääkimiste alustamisega nii Laeva Vallavolikogu, Tartu Vallavolikogu kui ka Tähtvere Vallavolikogu.

Et ühinemisläbirääkimised kulgeksid ladusalt, on võimalik Rahandusministeeriumi vahendusel kaasata ühinemisläbirääkimistesse kogenud ühinemiskonsultandid. Laeva valla, Puhja valla, Tartu valla ja Tähtvere valla ühinemisläbirääkimiste konsultantideks on:
1) Kersten Kattai, Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor;
2) Kadri Tillemann, OÜ Vesterra juhatuse liige ja konsultant, ühinemist ettevalmistava Lääne-Harju valla (Kernu, Nissi, Saue linna ja Saue valla) ühinemisläbirääkimiste nõunik.

Laeva valla, Puhja valla, Tartu valla ja Tähtvere valla ühinemisläbirääkimiste koordinaator on Kadi Kukk.

Ühinemisläbirääkimiste konsultandid nõustavad ühinevaid valdu, osalevad juhtrühma koosolekutel, aitavad koosolekuid ette valmistada ning koostavad esmase ühinemislepingu projekti.

- - -

Piirkondlikud rahvakoosolekud toimuvad:
• teisipäeval, 7. juunil kell 18.00 Laeva vallas Laeva Seltsimajas;
• neljapäeval, 9. juunil kell 18.00 Puhja vallas Puhja Seltsimajas;
• teisipäeval, 14. juunil kell 18.00 Tartu vallas Kõrvekülas Tartu vallamajas;
• kolmapäeval, 15. juunil kell 18.00 Tähtvere vallas Rahinge Külakatlas.

Kõikidel koosolekutel jagavad infot ja vastavad küsimustele nelja valla vallavanemad ja volikogude esimehed.

Vali välja sobiv päev ning tule kuula, mida toob endaga kaasa valdade ühinemine!

14.09.2016 võttis Puhja Vallavolikogu vastu otsuse nr 29 "Haldusterritoriaalse korralduse ja piiride mutmise algatamiseks läbirääkimiste lõpetamine", millega võttis vastu otsuse lõpetada ühinemisläbirääkimised Laeva, Tartu ja Tähtvere vallaga. Läbirääkimisi jätkavad Laeva vald, Tartu vald ja Tähtvere vald.

21.10.2016 otsustas Tähtvere Vallavolikogu teha läbirääkimiste alustamiseks ettepanekud ka teistele naabritele:

21.10.2016 otsustas Tähtvere Vallavolikogu korraldada ka rahvaküsitluse selgitamaks välja rahva arvamust erinevate ühinemisvariantide kohta.

15.11.2016 tegi Tähtvere Vallavolikogu rahvaküsitluse tulemuste põhjal järgmised Tähtvere valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seotud otsused:

15.11.2016 otsustas Ülenurme Vallavolikogu mitte nõustuda läbirääkimiste alustamisega Tähtvere vallaga.

08.12.2016 otsustas Tartu Linnavolikogu nõustuda Tähtvere valla ettepanekuga ja alustada ühinemisläbirääkimisi ühe omavalitsusüksuse moodustamiseks. Otsus jõustub 13.12.2016.

10.01.2017 moodustas Tartu Linnavalitsus läbirääkimiste pidamiseks oma juhtrühma ja valdkondlikud töörühmad.

Tähtvere valla poolt osalevad läbirääkimistel eelmisteks läbirääkimisteks nimetatud esindajad:
Juhtrühmas - Rein Kokk, Urmas Tartes
Haridusvaldkonna töörühmas - Anu Köidam, Tea Laas, Inga Väikene
Kultuuri, noorsootöö, spordi ja vaba aja valdkonna töörühmas - Mai Luiga, Külli Pann, Kaja Raid
Majanduse ja rahanduse valdkonna töörühmas - Rein Kokk, Kai Pruuli, Urmas Tartes
Sotsiaalabi ja tervishoiu valdkonna töörühmas - Sirje Mägi, Anne Pulver, Karmen Vetemäe

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED