Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud:
       
    Viimased uudised
18.05.2017 - Rõõmsate Täppide ja laste kevadkontsert
17. mai 2017 06:18
<b>Neljapäeval, 18. mail 2017 kell 19.00 Ilmatsalu Põhikooli saalis Rõõmsate Täppide ja laste kevadkontsert VIIS KEVADET Kontsert on tasuta!</b> <div><a href="file.php?3779" title="Kontserdi kuulutus (pdf, 7,3MB)">Kontserdi kuulutus (pdf, 7,3MB)</a></div> ...

Järve tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikku arutelu ei toimu
17. mai 2017 06:11
Planeerimisseadus kohustab korraldama detailplaneeringu avalikku arutelu selleks, et tutvustada avaliku väljapaneku käigus planeeringu kohta laekunud muudatusettepanekuid ja vastuväiteid. Kuna Järv ...

Aretuse tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering on kehtestatud
17. mai 2017 05:52
Tähtvere Vallavalitsus teatab Märja aleviku Aretuse tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest Tähtvere Vallavalitsuse 09.05.2017 korraldusega nr 2–1/112. Detailplaneeringuga on seat ...

10.05.-07.06.2017 - Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek
17. mai 2017 05:45
Tähtvere Vallavalitsus teatab Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Detailplaneering koostati 46 ha suurusele ...

16.-30.05.2017 - Rahinge küla Oja tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek
17. mai 2017 05:44
Tähtvere Vallavalitsus teatab Rahinge küla Oja tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu <b>avalikust väljapanekust 16. maist kuni 30. maini 2017</b> Tähtvere vallamajas Ilmatsalus Järve tee 8 tööp ...

Vorbuse küla ühisveevärgi joogivesi on korras
15. mai 2017 07:58
Lugupeetud Vorbuse küla ühisveevärgi tarbijad AS Emajõe Veevärk annab teada, et 10.05.2017 võetud joogivee analüüside järgi vastab Vorbuse küla ühisveevärgi joogivesi kõikidele kehtestatud joogivee ...

04.06.2017 - Hajaasustuse programm 2017
12. mai 2017 03:24
Tartu Maavalitsus avas 07.04.2017 hajaasustuse programmi, seega algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt ka Tähtvere vallas. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elav ...

21.05.2017 - Pärsia muusika kontsert Rahingel
4. mai 2017 02:01
Kontserdiagentuur FA Concerto ja FA Schola Keskus esitlevad: <b>Pühapäeval, 21. mail 2017 kell 18 Rahinge Kuplis PÄRSIA MUUSIKA KONTSERT</b> Mohammad Rasouli (Iraan) – nei Tayeb Emamgholi (I ...

01.06.2017 - Jäätmeveo teenuste hinnatõus
26. aprill 2017 04:41
Hea klient! Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse MTÜ, Pajusi, Puurmani, Põltsamaa ja Tähtvere valdade esindajana, viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena ...

02.06.2017 - koolitus droonilennutajatele
12. aprill 2017 03:23
Eesti Lennuakadeemia korraldab 2. juunil 2017 täienduskoolituse mehitamata õhusõidukite käitajatele. Alates 2014. aasta oktoobrist on Lennuamet kehtestanud piirangud ja kohustused mehitamata õhusõiduk ...

< mai >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

UUDISED