Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 192
       
    Järve tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikku arutelu ei toimu

Planeerimisseadus kohustab korraldama detailplaneeringu avalikku arutelu selleks, et tutvustada avaliku väljapaneku käigus planeeringu kohta laekunud muudatusettepanekuid ja vastuväiteid.

Kuna Järve tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul 02.–16.05.2017 ei esitatud planeeringu lahenduse kohta ühtegi ettepanekut ega vastuväidet, siis puudub alus arutelu läbiviimiseks ja

esmaspäevaks, 22. maiks välja kuulutatud detailplaneeringu avalik arutelu jääb ära!

- - -

Tähtvere Vallavolikogu võttis 03.02.2017 otsusega nr 7 vastu Ilmatsalu aleviku Järve tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Planeering suunati vallavalitsuse 07.04.2017 korralduse alusel avalikule väljapanekule, mis toimus 02.–16.05.2017 Tähtvere vallamajas Ilmatsalus Järve tee 8 tööpäevadel kell 8-16 ning valla veebilehel www.ilmatsalu.ee.

Detailplaneering on koostatud vajadusest määrata Ilmatsalu järve kalda ehituskeeluvööndis paikneva hoone ehitusõigus (juurdeehitus ületab kolmandikku hoone olemasolevast mahust).
Keskkonnaamet on andnud detailplaneeringu lahendusest lähtuvalt veekogu kalda ehituskeeluvööndi vähendamise nõusoleku.

OÜ Tartu Arhitektuuribüroo koostatud planeeringulahendus on Tähtvere valla üldplaneeringu põhimõtetega kooskõlas.

Kui avaliku väljapaneku jooksul esitatakse detailplaneeringu kohta vallavalitsuse e-posti aadressile vald@ilmatsalu.ee või postiaadressile Järve tee 8, Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald, Tartumaa 61401 kirjalikke ettepanekuid või vastuväiteid, siis toimub detailplaneeringu ettepanekuid käsitlev avalik arutelu 22. mail 2017 kell 15 Tähtvere vallamajas. Vastav teade avaldatakse hiljemalt 18. mail valla veebilehel.

< mai >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

UUDISED