Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 483
       
    Järve tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Tähtvere Vallavalitsus teatab, et Tähtvere Vallavolikogu kehtestas 09.06.2017 otsusega nr 22 Ilmatsalu aleviku Järve tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus Ilmatsalu alevikus Järve tee 15 kinnistul paikneva amortiseerunud motellihoone rekonstrueerimiseks kaasaja nõuetele vastavaks hotelliks ja toitlustushooneks. Kuna rekonstrueeritav hoone paikneb Ilmatsalu paisjärve kalda ehituskeeluvööndis, siis hoone ehitusõiguse määramiseks taotletud mahus (mis ületab ühte kolmandikku hoone olemasolevast kubatuurist) oli vajalik koostada detailplaneering ja taotleda looduskaitseseaduse § 40 lg 4 lähtudes veekogu kalda ehituskeeluvööndi vähendamist.

Detailplaneeringu üle vaadanud, andis Keskkonnaamet nõusoleku Ilmatsalu paisjärve kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks Järve tee 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu alusel planeeringu joonisel 4 "Põhijoonis" kujutatud ulatuses.

Detailplaneeringuga ei ole kavandatud uusi krunte/katastriüksuseid.

Detailplaneering võimaldab arendada piirkonna puhkemajandust, veekogu kallast saavad edaspidi kasutada nii hotelli külastajad kui ka kohalikud elanikud. Hoone aktiivne kasutamine toob kaasa järelevalve ja korrastatud kalda-ala. Detailplaneeringuga kavandatud tegevused ei too juurde keskkonnahäiringuid.

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED