Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 317
       
    16.-30.05.2017 - Rahinge küla Oja tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Tähtvere Vallavalitsus teatab Rahinge küla Oja tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust 16. maist kuni 30. maini 2017 Tähtvere vallamajas Ilmatsalus Järve tee 8 tööpäevadel kl 8-16 ning valla veebilehel.

Planeeringuga tehakse ettepanek moodustada Oja tee 11 kinnistust täiendavalt üks ridaelamu ehitusõigusega krunt, määrata kruntide maakasutus- ja ehitustingimused ning tehnovõrkude paiknemine.

Liikluslahendus OÜ liiklusanalüüsile tuginedes on täpsustatud liikluskorraldust kohalikul Oja teel, samuti tee ristumisalal riigimaanteega.

Detailplaneering on koostatud kooskõlas Tähtvere valla üldplaneeringu põhimõtetega.

Planeeringu kohta kirjalike ettepanekute või vastuväidete esitamise korral toimub esmaspäeval, 5. juunil 2017 kell 15.00 avalik arutelu Tähtvere vallamajas. Vastav teade arutelu toimumise kohta avaldatakse valla veebilehel hiljemalt 2. juunil.

Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited palume esitada valla postiaadressile Järve tee 8, Ilmatsalu 61401, Tähtvere vald või valla e-postile vald@ilmatsalu.ee

Lisainfo telefonil 749 9114 või tiiu@ilmatsalu.ee.

< mai >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

UUDISED