Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 386
       
    10.05.-07.06.2017 - Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek

Tähtvere Vallavalitsus teatab Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikust väljapanekust.

Detailplaneering koostati 46 ha suurusele looduslikult künklikule maa-alale eesmärgiga täpsustada ja osaliselt muuta Tähtvere valla üldplaneeringuga virgestus- ja puhkealaks planeeritud Vorbusemäe puhkeala maakasutuse tingimusi, määrata kruntide ehitusõigus ja planeeringuga kavandatavate tegevuste keskkonnahoiu meetmed ja leppida kokku planeeringu elluviimise tegevuskavas.

Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu koostamist korraldab Tähtvere Vallavalitsus (Järve tee 8, Ilmatsalu 61401, Tähtvere vald), kontaktisik Tiiu Tuuga, tel 749 9114, tiiu@ilmatsalu.ee
Detailplaneeringu kehtestaja on Tähtvere Vallavolikogu.

Lisaks Tähtvere vallale on planeeringu koostamisest huvitatud järgmised isikud:
Tariston AS (Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317), kontaktisik Caspar Rüütel, tariston@tariston.ee
OÜ Veega (Vaksali tn 9-14, Tartu) Kaidar Kukk, kaidar@hotmail.com
OÜ Rendibuss (Metsaserva prk 23, Haage küla, Tähtvere vald) Marju Tamm, info@rb.ee
OÜ HA8 (Kraavi tee 1, Lohkva küla, Luunja vald) Taavi Sikka, taavi@ha8.eu

Detailplaneeringu koostaja on AS Kobras (Riia 35, Tartu 50410) kontaktisik Teele Nigola, teele@kobras.ee, tel 7300 310. KSH viib läbi OÜ Alkranel (Riia 15b, Tartu 51010) kontaktisik Elar Põldvere, elar@alkranel.ee, tel 528 9197.

Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 10. maist kuni 7. juunini 2017 Tähtvere vallamajas Ilmatsalus Järve tee 8 tööpäeviti kell 8.00-16.00 ning valla veebilehel.
Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu toimub esmaspäeval, 12. juunil 2017 kell 15.00 Tähtvere vallamajas.

Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited detailplaneeringule ja KSH aruandele palume esitada avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsuse e-postile vald@ilmatsalu.ee või postiaadressile Järve tee 8, Ilmatsalu 61401, Tähtvere vald.
Täiendav info vallavalitsuse tel 7499114 või tiiu@ilmatsalu.ee.

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED