Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 566
       
    Vorbuse küla ühisveevärgi joogivesi on korras

Lugupeetud Vorbuse küla ühisveevärgi tarbijad

AS Emajõe Veevärk annab teada, et 10.05.2017 võetud joogivee analüüside järgi vastab Vorbuse küla ühisveevärgi joogivesi kõikidele kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele.

Meeldivat koostööd soovides
AS Emajõe Veevärk

- - -

02.05.2017

AS Emajõe Veevärk annab teada, et Vorbuse küla ühisveevärgi joogivesi ei vasta Sotsiaalministri 31.07.2001 määrusega nr 82 “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” § 6 kehtestatud kvaliteedi nõuetele fluoriidi osas. Vorbuse küla ühisveevärgis oli fluoriidi sisaldus 2 µg/l, lubatud on fluoriidi kuni 1,5 µg/l.

Vastavalt sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 § 10 lg 1 p 1 ja 2 nõuetele selgitas AS Emajõe Veevärk välja veevärgi joogivee kvaliteedinõuetele mittevastavuse põhjused. Põhjuseks on Pöördosmoosi membraanipumba rike. AS Emajõe Veevärk teeb koostööd veepuhastusseadmetele hooldust tegeva firmaga ning rakendame vajalikud abinõud joogivee kvaliteedi parandamiseks. Esimesel võimalusel teavitame tulemustest tarbijaid.

AS Emajõe Veevärk soovitab ajutiselt kasutada toidu valmistamiseks teist veeallikat ning kasutage joogiveena fluoriidivaest pudelivett.

Maikuus kasutatud joogivee eest ei võta tasu.AS Emajõe Veevärk vabandab võimalike ebamugavuste pärast.

AS Emajõe Veevärk

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED