Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 486
       
    Aretuse tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering on kehtestatud

Tähtvere Vallavalitsus teatab Märja aleviku Aretuse tn 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest Tähtvere Vallavalitsuse 09.05.2017 korraldusega nr 2–1/112.

Detailplaneeringuga on seatud tingimused Aretuse tn 5 kinnistule 6 boksiga ridaelamu, abihoonete ning kinnistut teenindavate tehnorajatiste ehitamiseks. Samuti on lepitud kokku juurdepääsutee (Aretuse tänava) ja sellega külgnevate kinnistute piiride muutmises, et tagada avalikult kasutatava tänava piisav laius, rajada sõidutee kõrvale kõnnitee ja korrastada planeeringuala osaks olev tänavalõik. Detailplaneeringuga ei ole kavandatud uusi krunte/katastriüksuseid.

Detailplaneeringu elluviimine ei tekita alevikule ega laiemale piirkonnale arvestatavat sotsiaal-majanduslikku mõju ja eeldatavalt ei mõjuta ka looduskeskkonda.

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED