Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 373
       
    Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul, mis toimus 10. maist kuni 7. juunini 2017, laekus planeeringu korraldajale kahelt isikult kolm kirjalikku ettepanekut, mida tutvustati 12. juunil toimunud avalikul arutelul Tähtvere vallamajas. Ettepanekute osas võeti seisukohad ja need on edastatud taotluste esitajatele.

Tariston AS ettepanek arvestada Vorbusemäe liivakarjääri kaevandusloa taotluses esitatud tingimustega.
Ettepanekuga ei arvestatud, vaid detailplaneeringu kohaselt jäetakse valik, kas täpsustada kaevandamisloa taotlust maavaravaru piiride osas või jätta kaevandamisloa taotlus muutmata ning täpsustada kaevandamisloa sisu. Kaevandamisel tuleb arvestada Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringuga määratud tehisveekogu piire, kuna maksimaalse kaevandamise tulemusel tekkiva veekogu kaldajoone (kalda kitsenduste) muutmine väljatöötatud detailplaneeringu lahendusega võrreldes ei võimalda rajada funktsioneerivat puhkepiirkonda, mis on detailplaneeringu koostamise peaeesmärk.

Rendibuss OÜ ettepanek moodustada Lääne-Vorbusemäe kinnistust täiendavalt üks ärimaa krunt koos ehitusõiguse määramisega.
Ettepanekuga on arvestatud, lisaks on lahendatud juurdepääs moodustatavale krundile ja planeeritud 18-kohaline avalikult kasutatav lisaparkla.

Rendibuss OÜ ettepanekuga suurendada krundi Pos 6 hoone ehitisealust pinda ning määrata krundile elamu ehitusõigus arvestati osaliselt – suurimaks ehitisealuseks pinnaks määrati 450 m2, kuid asukoha tõttu krundile elamu ehitusõigust ei määrata.

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED