Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 278
       
    Märja aleviku Aretuse tn 1a, 4a ja 4b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Tähtvere Vallavalitsus lõpetas 14. juuli 2017 korraldusega nr 2–1/168 Märja aleviku Aretuse tn 1a, Aretuse tn 4a ja Aretuse tn 4b kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetluse.

Detailplaneeringu menetlus lõpetati planeerimisseaduse § 129 lg 1 punktist 2 lähtuvalt planeeringuala kinnisasjade omaniku OÜ Selpol esindaja taotluse alusel, kuna maaomanik on loobunud detailplaneeringu elluviimisest esialgselt kavandatud mahus.

Vallavalitsuse korraldusega ja muude seonduvate planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Tähtvere Vallavalitsuse kantseleis Järve tee 8, Ilmatsalu alevik, Tähtvere vald.
Korraldus on leitav vallavalitsuse veebilehe www.ilmatsalu.ee kaudu või otse dokumendiregistri lingilt

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED