Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 195
       
    Ranitsatoetus

Tähtvere valla sotsiaaltoetuste maksmise korra alusel on igal 1. klassi astuval Tähtvere valla lapsel õigus saada ranitsatoetust. Tähtvere vallavolikogu 15.03.2013 otsuse nr 8 alusel on ranitsatoetuse suuruseks 70 eurot. Ranitsatoetust makstakse iga 1. klassi astuva lapse vanemale, kelle elukoht ja kelle lapse elukoht rahvastikuregistris on vähemalt 6 kuud enne lapse 1. klassi minekut Tähtvere vald.

Toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada õppeaasta alguses avaldus valla sotsiaal-kultuuriosakonnale, milles on märgitud koolimineva lapse nimi, kooli nimi, taotleja nimi, isikukood, elukoht ja arveldusarve number.
Ranitsatoetust makstakse koolide esitatud nimekirjade alusel lapsevanema arveldusarvele.

Õigeaegselt esitatud avalduse korral toimuvad toetuse väljamaksed septembrikuu jooksul.

Telefon: 749 9275, 749 9146
E-post: karmen@ilmatsalu.ee
Aadress: Tähtvere Vallavalitsus, Järve tee 8, Ilmatsalu alevik, 61401 Tartumaa

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED