Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 73
       
    Rahinge supelala kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Tähtvere Vallavalitsus teatab Rahinge küla Rahinge supelala kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmisest Tähtvere Vallavolikogu 29.09.2017 otsusega nr 1–2/35.

Koostatava detailplaneeringu peamine eesmärk on Rahinge supelala kinnistule ja lähialale tänapäevase ja professionaalse ruumilahenduse koostamine, milleks vald otsustas planeeringu koostamisse lisaks planeeringufirmale (Tartu Arhitektuuribüroo OÜ) kaasata keskkonnaeksperdi (mürauuring ja -analüüs, Terviseameti labor ja Alkranel OÜ) ja liikluseksperdi (Liikluslahendus OÜ).

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED