Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 72
       
    Vorbuse küla Maa-allika, Õnneallika ja Eluallika katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Tähtvere Vallavalitsus teatab Vorbuse küla Maa-allika, Õnneallika ja Eluallika katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamisest PlanS § 129 lg 1 punkti 2 alusel (maaomaniku taotlus planeeringu lõpetamiseks) Tähtvere Vallavolikogu 29.09.2017 otsusega nr 1–2/36.

Põhjendus: kinnistu (registriosa nr 3075104) omanik on koostanud kinnistule Emajõe veetasemete muutusi arvestava ja ressursse säästva uue planeeringulahenduse, mille menetlemine koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimisega ei mahu eeldatavalt EhSRS § 1 lg 4 määratud tähtaja (01.07.2018) raamidesse.

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED