Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 78
       
    Vorbuse küla Maa-allika, Õnneallika ja Eluallika katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja KSH algatamine

Tähtvere Vallavalitsus teatab Vorbuse küla Maa-allika, Õnneallika ja Eluallika katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest Tähtvere Vallavolikogu 29.09.2017 otsusega nr 1–2/37.

Planeeringu eesmärk on kavandada Emajõega külgnevatele Maa-allika, Õnneallika ja Eluallika katastriüksustele (tunnused 83101:003:0751–0752–0753, kinnistu registriosa nr 3075104, pindala 4,4 ha) ja lähialale puhke- ja väikesadama (harrastuskalapüük) teenindushooned, matkamaja ning hooneid teenindavad teed ja rajatised.
Puhkamiseks ja rekreatsiooniks kavandatava sadamakompleksi ehitiste ehitusõiguse üle otsustamiseks on vajalik koostada detailplaneering Tähtvere valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks.
KeHJS § 33 lõikest 1 tulenevalt algatatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine kui strateegiline planeerimisdokument koostatakse turismimajanduse valdkonnas ja kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust – turismimajandus, puhke-, spordi- ja virgestusalade rajamine, muu tegevus, mis võib kaasa tuua olulise keskkonnamõju.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Tähtvere Vallavolikogu (aadress Järve tee 8, Ilmatsalu alevik 61401, tel 749 9146, e-post vald@ilmatsalu.ee), koostamise korraldaja on Tähtvere Vallavalitsus (aadress Järve tee 8, Ilmatsalu alevik 61401, tel 749 9146, e-post vald@ilmatsalu.ee).
Detailplaneeringut koostab Casa Planeeringud OÜ (aadress Liivalaia tn 29–57, Tallinn 10116), kontaktisik Sirje Elme, sirje@casa.ee.

Detailplaneeringu koostamise ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda Tähtvere Vallavalitsuse kantseleis Järve tee 8, Ilmatsalu alevik tööpäeviti kell 8.00–16.00 ning valla veebilehel www.ilmatsalu.ee.

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED