Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 114
       
    Vorbusemäe puhkeala detailplaneering on kehtestatud

Tähtvere Vallavalitsus teatab Vorbuse küla Vorbusemäe puhkeala detailplaneeringu kehtestamisest Tähtvere Vallavolikogu 29.09.2017 otsusega nr 1–2/39.

Kehtestatud detailplaneeringu peamine eesmärk on täpsustada ja osaliselt muuta maakasutustingimusi Tähtvere valla üldplaneeringuga virgestus- ja puhkealaks planeeritud Vorbusemäe puhkealal (46 ha).
Planeeringu esimeses etapis määratakse Liivaaugu kinnistust moodustatavale umbes 20 ha suurusele maatükile mäetööstusmaa sihtotstarve. Pärast kaevandustegevuse lõppemist kujundatakse Vorbuse liivakarjääri maa-alast üldkasutatav puhkekompleks supelrannaga ning ehitatakse kompleksi teenindavad hooned, samuti teed, parklad jm rajatised.
Planeeringuala lõunaosa domineeriv maakasutus on virgestusmaa ja parkmetsamaa, kuhu planeeringu elluviimise esimeses etapis koostatakse maastikuarhitektuurne projekt avatud ja vaba juurdepääsuga spordiradade väljaehitamiseks ja metsahoolduskava parkmetsa kujundamiseks.
Detailplaneeringust lähtuvalt on Vorbusemäe puhkealal õigus taotleda tegevuslube kasumit tootvateks kõrvaltegevusteks nagu teenindus-, majutus-, toitlustusettevõtlus jmt tingimusel, et eelnimetatud kõrvaltegevused toetavad puhkealale kavandatud peamisi tegevussuundi ja valdkondi, milleks on sportimine/füüsilist koormust andvad tegevused, aktiivne puhkus ja tervislikud ajaveetmise võimalused, ning need kõrvaltegevused ei ole põhitegevustega funktsionaalses (sisulises ja ruumilises) vastuolus.

Tähtvere Vallavolikogu otsuste ja muude seonduvate planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Tähtvere Vallavalitsuse kantseleis Järve tee 8, Ilmatsalu alevik ja veebilehel www.ilmatsalu.ee.

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED