Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 631
       
    Suurtiikide ja Angervaksa kinnistute ja lähiala detailplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsuse ja esitatud arvamuste avalikustamine

Tähtvere Vallavolikogu 09.06.2017 otsusega nr 1–2/23 algatatud Ilmatsalu küla Suurtiikide ja Angervaksa kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on kavandada Suurtiikide kinnistu (83101:002:0003, pindala umbes 160 ha) lõunaosast ja Angervaksa kinnistust (83101:002:0206, pindala umbes 14 ha) 18 rajaga golfiväli, väikesadam koos sadama- ja klubihoonega ning aastaringse kasutusega puhke- ja rekreatsiooniala. Samuti on taotluses esitatud ettepanek ehitada planeeringuala põhjapoolsele osale üksikelamud, rajada valdavalt kasutuseta ja kinnikasvanud kalatiikide asemele umbes 45 hektari suurune tehisjärv, mida ümbritsevad hajaasustuse põhimõttel moodustatud elamumaa krundid.

Tähtvere Vallavalitsus esitas Suurtiikide ja Angervaksa kinnistute ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsuse isikutele ja asutustele ettepanekute ja arvamuste saamiseks (PlanS § 81).
Tänaseks oleme laekunud ettepanekud läbi vaadanud (ettepanekud esitati detailplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsuse kohta) ning ettepanekutega arvestamise korral teinud vastavalt muudatused detailplaneeringu KSH väljatöötamise kavatsuse dokumendis.

Avalikustame Suurtiikide ja Angervaksa kinnistute ja lähiala detailplaneeringu HSH väljatöötamise kavatsuse muudetud dokumendi, vallale esitatud arvamused ja ettepanekud ning ettepanekute suhtes võetud seisukohad (tabeli kujul). Lisatud on detailplaneeringu eskiis (seisuga 2017 a. mai).

< jaanuar >  < 2018 >
E T K N R L P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

UUDISED