Esileht
 Rahvaküsitlus 23.04.2017-24.04.2017
 Rahvaküsitlus 31.10.2016-11.11.2016
 Uudised
 Vallast
 Haldusreform
 Omavalitsus
 Avalikud teenused
 Dokumendiregister
 Ehitus
 Hanked
 Planeeringud
 Korrakaitse ja keskkond
 Sotsiaal/Tervis
 Haridus
 Vaba aeg
 Kolmas sektor ja ettevõtlus
 Tarvilik teave
 Valla ajaleht
 KontaktVaadatud: 79
       
    Teede talihooldus

Teede talihooldustööde eest vastutavate töötajate kontaktandmed:

Tartu linna Tähtvere hajaasustusala piirkonnas teeb teedel talihooldustöid Nivoo OÜ, kontaktisik Silver Tiirmaa, tel 5398 6395.


Märja, Haage ja Ilmatsalu tiheasustuste piirkonnas teeb linnale kuuluvate kergliiklusteede talihooldustöid Vlako Hooldus OÜ, kontaktisik Vladimir Kondratjev, tel 506 3277.

Kui küsimusele ei saa vastust või probleemi ei õnnestu lahendada vastutavate isikute kaudu, palume pöörduda teede talihooldustööde linnapoolse koordineerija Madis Tammeoru poole (tel 736 1267 või 503 7215) või anda teada Tartu linna infotelefonil 1789.

Nagu varasematel aastatel korraldas Tähtvere Vallavalitsus, teeb nüüdsest ka Tartu Linnavalitsus Tähtvere hajaasustusala piirkonnas talvel vastavalt võimalustele erateedel lumetõrjetöid ja seda vaatamata sellele, et teeseadusest ja teistest teede talihooldustöid reguleerivatest õigusaktidest tulenevalt peab eratee omanik ise korraldama tema omandis oleval teel teehoidu ja on kohustatud nendel teedel looma tingimused ohutuks liiklemiseks.

Tartu Linnavalitsus peab Tähtvere hajaasustusala piirkonnas vajalikuks, et teede hooldustsükli ajad lumetõrjele ei ületaks 12 tundi ja erateedel 24 tundi alates lumesaju või tuisu lõpust või lumesaju ajal lumekihi kriitilise paksuse täitumisest. Ajad vastavad riiklikult kehtestatud aegadele.

Tartu Linnavalitsus palub Tähtvere hajaasustusala piirkonnas kõigil maa- ja majaomanikel arvestada sellega, et linn ei korralda lumelükkamist ega muud talihooldust:
1) erateedel, kus on teele paigaldatud sõitu keelav, sissesõitu keelav või mõni muu edasisõitu keelav liiklusmärk või takistus;
2) erateedel, mis on nõuetekohaselt tähistamata. Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi vajumist, palume erateede omanikel tähistada erateede teeservad, mahasõidud, truubid ja ülesõidukohad näiteks tokkidega, mille otsad on värvitud kaugemale nähtava värviga või mille otstesse on paigaldatud helkurpaelad;
3) õuealadel või õueala piiravast aiast, tarast või hekist seespool, aga ka erateedel, kus puudub tehnika ümberpööramise võimalus või kus võib kahjustada lume all olevat muru (kus tee on madalamal murupinnast) või istikuid;
4) erateedel, kus teele lähemal kui 2 meetrit asuvad põõsad, ilupuud, aed või tara või muud takistused, mis võivad saada kahjustusi või kahjustada tehnikat. Samuti tuleb teele kasvanud puuvõrad piirata vähemalt 3,5 meetri kõrguselt, et hoida ära lumetõrjetehnika kahjustamine.

Erateedel märgistamata objektide kahjustamise korral või märgistuse puudumise tõttu kraavi sõitnud tehnika kahjustuse kulud kannab eratee omanik.

Aastaid on probleemiks olnud lumekoristustööde tegemine alevikes. Põhjuseks on majaelanike autode parkimine avalikuks kasutamiseks mõeldud teele või tänavale, mille tõttu jääb tee sõiduosa vaevu 3 meetri laiuseks. Selline olukord takistab teedel või tänavatel liikumist ja tee hooldustöid. Automanikel tuleb leida oma sõiduki parkimiseks kohad, kus need ei takista lumetõrje töid. Teadmiseks korrusmajade elanikele: kui kasvõi üks auto on pargitud sõiduteele või sõiduteele lähemale kui pool meetrit, siis lumetõrjet sellel teel või tänaval ei tehta. Soovitame ühistute juhtkondadel teha koostööd piirkonna talitööde korraldamise eest vastutavate kontaktisikutega.

Varasematel aastatel on olnud probleeme riigile kuuluvatelt teedelt lumetõrjetööde käigus erateedele tõugatud lumevallide pärast. Nende kõrvaldamiseks palutakse leida võimalused erateede omanikel endil.

Küsimuste tekkimisel või probleemide ilmnemisel konkreetsete tööde osas palume pöörduda otse piirkonnas lumekoristustööde eest vastutavate isikute poole.


Tartu Linnavalitsus

< detsember >  < 2017 >
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

UUDISED